Bebekte Cinsiyet Ne Zaman Belli Olur?

Gebelik oluştuğu andan itibaren trofoblast hücreleri tarafından HCG (Human Chorionie Gomadotropin) adı verilen hormon salgılanmaya başlanır.

 

Normalde kanda ve idrarda miktarda bulunan bu hormon, gebelik olgularında hızlı artış gösteriyor. İdrar testlerinde gebelikte “+” sonucu alındığında hata oranı oldukça düşüktür. Yapılan çalışmalar 10 günden daha az adet gecikmesi olduğu durumlarda hata oranının yüzde 50’lerde olabileceğini gösteriyor. Fakat laboratuvarda yapılan testlerde böyle bir yanılma oranı yoktur ve güvenilir sonuç elde edilmektedir.

Evde Yapılan Testler

Gebelik HCG hormonu ile ovalyasyondan 8 veya 9 gün sonra metermal plazma HCG konsantrasyonunun iki katına çıkma süresi 2 gündür. 60-70 gün arası en üst düzeye ulaşır. Sonrasında düşüş eylemi göstererek 16. haftada en düşük düzeye ulaşır. Evde yapılan gebelik testlerinin duyarlılığı, yapılan çalışmalarda yüzde 91 olduğunu göstermiştir.

Gebelik Kesesi

Hodominal Somografi ile son meustruel kanamadan 4-5 hafta sonra gebelik kesesi gösterilebilmektedir. 35. gününde tüm gebelerde normal bir kese görünür olmalı. 6 haftadan sonra kalp aktivitesinin saptanabilir olması gerekir. Kanda P.HCG düzeyi yaklaşık 1500’e ulaştığında yani 4-5 hafta gebelik olunduğunda transvajinal ultrasonla gebelik kesesi görülür. PHCG düzeyi biraz daha yükselerek 6000 düzeylerine vardığında, 6 haftalık gebelik olduğunda gebelik kesesi trans abdominal ultrasonda görülebilir.

Cinsiyetin Belli Olması

11. hafta civarında erkek bebeğin penisi gelişir. 11. Haftadan önce cinsiyet tahmini mümkün olmamaktadır. Kullanılan ultrason cihazının kalitesi ve bebeğin duruş pozisyonu her zaman bebeğin cinsiyetinin görülmesine imkan vermeyebilir. 14-16. haftalar arasında bebeğin cinsiyeti ultrasonda saptanabilir. Daha kesin sonuç 16-20. Haftalar arasında elde edilir.

 

 

Kaynak: Lokman Hekim Hastanesi/Antibiyotik Dergisi/Sayı-41

Web: http://www.lokmanhekim.com.tr/tr