Grip

Genel soğuk algınlığı olarak bilinen nezle ile grip halk arasında çok karıştırılmakta ve birçok nezle olan kişi grip oldum demektedir; aslında birbirinden farklı ayırt edilmesi gereken hastalıklardır.

 

Grip Nedir?

Influenza adı verilen virüs tarafından oluşturulan; mevsimsel seyreden ve solunum yollarını tutan (burun, boğaz, akciğer vb.) Bir enfeksiyon hastalığıdır. Özellikle sonbahar ve kış aylarında yaklaşık ortalama 5-8 hafta süren hızlı yayılım gösteren yoğun salgınlar yapmaktadır. Kuzey yarım kürede etkili olduğu dönem kasım-nisan ayları arasıdır ve her yıl yaklaşık 100 milyon kişi enfekte olur.

Nasıl Bulaşır?

Kişiden kişiye bulaşma; hapşırma, öksürük, havada asılı parçacıklar ile olmaktadır. Aynı zamanda virüs yumuşak yüzeylerde ortalama 6-12 saat sert yüzeylerde ise 24-48 saat canlı kalabilmekte ve bulaştırıcılık devam etmektedir. Bu eşyalar ile temasta bulaşta etkendir.

Klinik Nasıl Olur?

Grip salgınının olduğu dönemde aniden yükselen ateş, üşüme-titreme, baş ağrısı, yaygın kas ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük ve nazal semptomları olan kişide influenzadan şüphelenilmelidir. Kabaca grip için; “Hastayı yatağa yapıştırır” diyebiliriz. Genel soğuk algınlığı olarak bilinen nezle ile grip halk arasında çok karıştırılmakta ve birçok nezle olan kişi grip oldum demektedir; aslında birbirinden farklı ayırt edilmesi gereken hastalıklardır.

Nelere Yol Açabilir (Komplikasyonları Nelerdir)?

İnfluenza virüsünün solunum yolu epiteline hasar vermesi; ikincil olarak bakteriyel enfeksiyonların ortaya çıkmasına neden olur (zatürre, orta kulak iltihabı gibi).yine solunum yolunda aşırı duyarlılık oluşturarak astım ve bronşit gibi hastalıkların şiddetlenmesine neden olur. Hastalığa bağlı ateş ve genel durumdaki bozulma nedeni ile aşırı sıvı kaybı, kalp hızında artış, kanda pıhtılaşma faktörlerinin artması, metabolik bozukluklar gibi sonuçlar nedeni ile böbrek yetersizliği, kardiyak olaylarda artış şeker hastalığının kötüleşmesi gibi sonuçlar görülebilmektedir ve tabii ki tüm bunlara bağlı olarak en çok korkulan sonuç hastaneye yatış ve ölüme yol açabilmesidir.

Teşhis-Tanı Nasıl Konulur?

Tanıda birçok yöntem kullanılabilmekte (gerçek zamanlı pcr, hızlı antijen testleri, serolojik testler, immunofloresans, viral kültür gibi) ancak asıl önemli olan salgının görüldüğü dönem ve bölgede hastalığın klinik tanısı ile öncelikli olarak grip düşünülen vakaları ayırmak ve bunların içinden de yüksek riskli olanlara ayrı önem vermektir. Sonra bölgeye, hastaneye ve ülkenin durumuna göre tanı test seçimleri değişebilmekte bunların duyarlılık ve özgüllükleri farklılık gösterebilmektedir.

Kimler Risk Altında?

Salgın döneminde kabaca hastalık herkese bulaşabilmekte ancak özellikle yüksek riskli hasta grupları vardır. Bunlar;

 • Çocuklar; özellikle 5 yaş altındakiler
 • 65 yaş üstü erişkinler
 • Gebeler
 • Kronik solunum yolu hastalığı olanlar (astım, bronşit gibi)
 • Kronik böbrek yetersizliği olan diyalize giren hastalar
 • Kronik karaciğer yetersizliği olanlar
 • Kronik kalp hastalığı olanlar (kalp yetmezliği, kardiyomiyopati gibi)
 • Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar (hiv/aids, kemoterapi alanlar, steroid tedavisi alanlar, ağızdan bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlar; organ nakli olmuş kişiler ve hematolojik-romatolojik hastalıkları nedeni ile bu tür ilaçları kullananlar)
 • Kronik nörolojik hastalıklar (serebral palsi, muskulodistrofiler, inme geçirmiş hastalar gibi)
 • Morbid obezler
 • Orak hücreli anemi ve talasemi major gibi hematolojik hastalıklar • Kronik aspirin kullanımına bağlı reye sendromu denilen hastalık riski taşıyan çocuklar

Tedavide Ne Önerilir?

İstirahat bol sıvı ve meyve tüketilmesi, ağrı ve ateş için ateş düşürücü ilaçlar ve diğer bulgular için semptomatik tedaviler verilebilir. (Aspirin önerilmemektedir!) Tedavide antiviral ilaç olarak; oseltamivir 75 mg 2×1 (erişkin hastada) ya da inhale kuru toz zanamivir 10 mg 2×1 (erişkin hastada) onay almış ajanlardır. Yine bu iki ilaç kemoproflakside de kullanılmaktadır; oseltamivir 75 mg günde bir defa, zanamivir ise 5 mg’lık ilaçtan 2 inhalasyon birden yani günde 10 mg 10 günlük kemoproflaksi önerilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Türkiye Hastanesi/Reçete Dergisi/Sayı-82

Web: http://www.turkiyehastanesi.com/