O ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Oben 1-Erkek deve, 2-O benim
Oğan Güçlü, kuvvetli.
Oğul Erkek evlat – Kovandan çıkan arı topluluğu.
OğulcanCan dost.
Ogün O bilinen gün, hayatımızın değiştiği gün
Ogün Belirli bir günde doğan.
Oğur 1-Uğur 2-Samimi, içten.
Oğuz 1-Saf, iyi yaradılışlı 2-Sağlam, güçlü.
Oğuzhan1-Yiğit han 2-Oğuzların efsane kahramanı.
Okan Anlama, öğrenme – Oğuz.
Okay Beğeni, ok gibi delici, ay gibi aydınlık.
OkbayOk gibi delici, saygın ve zengin kimse.
OkcanHareketli, canı tez.
Oker Hızlı, hareketli.
OktarOk atan, okçu
OktayÖfkeli, sinirli.
OlgunBilgili, görgülü, iyi yetişmiş.
OltunSaygı gösterilen ol, saygın ol
Omaç Hedef, amaç.
Onat İyi, güzel – Doğru ve dürüst nitelikli.
Onay Uygun bulma.
OngarKurtuluş.
Ongun1-Tam 2- Verimli, bayındır 3-Kutlu, uğurlu 4-Gelişmiş, gürbüz.
Onur Kişinin kendin saygısı, özsaygı.
Onural Şan, şeref kazan.
OnuralpOnuruyla tanınmış yiğit.
OnurhanOnurlu hükümdar.
OrçunArdıl, halef, oğul.
OrhanŞehrin hakimi.
OrhunOrta Asya Türklerinde eski yazı türü.
OrkanHükümdar soyundan gelen.
OrkunÇoban beyi.
OrkutKutsal şehir.
Ortaç1-Tepe 2-Mirasçı 3-Veliaht.
OrtunOrtanca kardeş.
Ortunç Ateş renginde tunç.
OsmanBir tür kuş – Osmanlı’nın kurucusu.
OytunBeğenilen güzel yer, kutsal.
Ozan 1-Halk şairi. 2-Şiir yazan kimse şair.
OzganÖne geçen, kazanan.