Ö ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

ÖdülArmağan.
ÖdünKendini yücelt. Zaman. Kez, defa.
Ögetİyi, uygun, güzel.
ÖnayYeni çıkmış ay.
ÖngülDirenen, inatçı, Kılavuz, Öncü, teşvik eden.
ÖrgünTürlü ve düzenli parçalardan oluşan.
ÖvgüÖvme, övmek için söylenen söz.
ÖvgünÖvülmüş, övülen kişi.
ÖvünçÖvünmeye yol açan ya da hak kazandıran şey, kıvanç, sevinç, övünç.
ÖyküHikaye, ayrıntılarıyla anlatılan olay.
ÖykümBenim hikayem
ÖzbenBireyin kendi varlığı; Gerçek ben anlamında.
ÖzdeKişinin kendi içinde, özünde, canda olan.
ÖzgeYabancı, İyi,güzel. Cana yakın, şakacı. Yürekli, gözü pek.
ÖzgenBaşına buyruk. Rahat. Özü geniş. Kuzu kulağı otunun filizi.
ÖzgüBelli bir şeyde ya da kimsede bulunan, başkasında olmayan
ÖzgülGerçek gül, benim gülüm anlamında.
ÖzlemBir şeye karşı duyulan istek, bir kimseyi ya da bir şeyi görme, kavuşma isteği; Hasret.
ÖzlenGörme isteği uyandır, kavuşma isteği ver, seni özlesinler.
ÖznilNil gibi verimli.
ÖznurÖzü ışıklı, aydınlık.
ÖzsuBesleyici su, besisuyu, bitkilerin dokularında bulunan su.
ÖztenGüzel tenli.
ÖzümKardeş gibi görülüp, sevilen.
ÖzünŞiir, Hak edilmiş ün.