Z ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

ZaferAmaca ulaşma, başarı – Düşmanı yenme.
ZahirZekeriya’nın oğlu olan peygamber – Allah lütufkardır anlamında.
ZahitParlak yıldız
ZekaiZeka ile ilgili.
Zekeriya Erkek – Bir peygamber.
Zeki Çabuk anlayan, kavrayan.
Zeynel Zeynelabidin’in kısaltılmışı.
ZihniAkılla ilgili.
Ziya Aydınlık, nur.
Zülfükar Hz. Ali’nin kılıcı.